GREVE LÆRERFORENING

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne og på Greve Lærerforenings hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen afvikles efter den endelige dagsorden.