Medlemmer

 • Åbent kursus

  Sti: https://www.grevelaererforening.dk/nyheder/2019/januar/aabent-kursus 29. januar 2019

  GLF afholder åbent kursus d. 5. - 6. april

 • Udtalelse til byråd

  Sti: https://www.grevelaererforening.dk/nyheder/2018/marts/udtalelse-til-byraad 20. marts 2018

  Skal lærerne have dårligere vilkår end andre offentligt ansatte?

 • Generalforsamlingen aflyses

  Sti: https://www.grevelaererforening.dk/nyheder/2020/marts/generalforsamlingen-aflyses 12. marts 2020

 • Pensionister

  Sti: https://www.grevelaererforening.dk/medlem/pensionister 14. februar 2024

 • Kredsstyrelsens anbefaling til OK18

  Sti: https://www.grevelaererforening.dk/nyheder/2018/maj/kredsstyrelsens-anbefaling-til-ok18 4. maj 2018

  Urafstemning blandt medlemmerne fra 25/5 til 3/6

Udvalgte emner